Εκτύπωση
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα γ΄ Γυμνασίου.
 
 

 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά
3
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία Πρωτότυπο
1
Αρχαία Μετάφραση
1
Νέα
1
Ψηφιακές Ώρες 1
Διαγωνίσματα 1
Σύνολο
11