Εκτύπωση
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α΄ Γυμνασίου
 

 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά
3
Αρχαία Πρωτότυπο
1
Αρχαία Μετάφραση
1
Νέα
1
Ψηφιακές Ώρες 1
Διαγωνίσματα 1
Σύνολο
8