Εκτύπωση
  
         Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Β΄Λυκείου                     
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ Ώρες ΜΑΘΗΜΑ Ώρες
Άλγεβρα 2 Άλγεβρα 2
Μαθηματικά (ΟΘΣ) 3 Αρχαία (ΟΑΣ) 3
Φυσική (ΟΘΣ) 2 Λατινικά (ΟΑΣ)** 2
Χημεία 1 Αρχαία (Γ.Π.) 1
Έκθεση 2 Έκθεση 2
Μαθηματικά (Π)** 1 Αρχαία (Π)** 1
Φυσική (Π)** 1 Λατινικά (Π)** 1
Φυσική(Γ.Π.) 2 Φυσική 2
Γεωμετρία 1 Γεωμετρία 1
Αρχαία* 1 Χημεία 1
Ψηφιακές Ώρες 1 Ψηφιακές Ώρες 1
Φύλλα Εργασίας
1 Φύλλα Εργασίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 18 ΣΥΝΟΛΟ 18
(*) Μάθημα επιλογής    (**)Ώρες Προετοιμασίας για τη Γ΄ Λυκείου