Εκτύπωση
 
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α΄Λυκείου 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Άλγεβρα
3
Γεωμετρία
2
Φυσική
2
Χημεία
1
Γλώσσα
2
Αρχαία
2
Ψηφιακές Ώρες 1
Φύλλα Εργασίας 2
Σύνολο
15