Ανακοινώσεις

Εκτύπωση

Οι μαθητές μας μπορούν κάθε στιγμή, από πολύ νωρίς, να κάνουν όσες δοκιμές θέλουν και να ερευνήσουν όλες τις παραμέτρους και τα σενάρια που διανοούνται ώστε να είναι απόλυτα έτοιμοι και ενημερωμένοι!