Άρθρα

Εκτύπωση

Η αίθουσα στο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ γίνεται χώρος δημιουργικής μάθησης!

 

Πολλές φορές θα έχετε ακούσει για ζωντανή διδασκαλία και

 

μεθόδους που βοηθούν το μαθητή.

 

Εμείς, στο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, αυτό που οι άλλοι "ισχυρίζονται"

 

το "εφαρμόζουμε"!

 

 

Πατήστε το εικονίδιο και δείτε το video!