Κλίση_Ευθείας_Ισδρ

Κινήστε τα a και b που είναι οι συντελεστές της y=ax+b και παρατηρήστε!

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Isidoros Giannakis, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra